Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:
ČEZ, vodní elektrárna Dlouhé Stráně oprava návodního líce, očištění komorového uzávěru výtoku, česlic vtoku TG 1 a 2, veškerých schodů, čištění jeřábu a jeřábové dráhy, odstranění znečištění podlah kaverny transformátorů a generátorů - silně znečištěno různými druhy barev (antigrafitti systém) a stavební činností (použití technologie MINEC, SIGNUM, DIEDRICH TECHNOLOGIES INC. včetně konzervace), čištění kulových ventilů, podlah a zařízení, pravidelné čištění podlah a stěn vstupních
tunelů aj.
EZANOVA Šumperk odstranění následků havarie sila na mikrosiliku
TEROZ Loštice vyčištění fasády
ZŠ Masarykova (nynější SŠ památkové péče) vyčištění zdiva před omítáním fasády, vyčištění ozdobných prvků
p. Havránek - byt po zemřelém Dezinfekce, vyklízení bytu po zemřelém
HSMŠ Šumperk Čištění dlažby a podstavce sochy Josefa II.