Dekontaminace - proč dekontaminovat?
HSMŠ Šumperk nová technologie dekontaminace prům. komína - převedení odpadu z kategorie N do kat. O - cca 50% snížení nákladů na demolici
EZANOVA Šumperk přechod na bezazbestový provoz
Velamos Loučná a Sobotín kyanidy (podlahy, jímka)
Ingstav Opava, střed. Šumperk ropné produkty - Stavební dvůr Rejhotice ČOV, kanalizace, plochy, cesty, montážní jámy před demolicí (převedení odpadů z kat. N do kat. O)
ZŠ 8. května - Hluchák dekontaminace kotelny v rámci přestavby na šatny
SOS Jeseník dekontaminace kotelny v rámci přestavby
ZZN Zábřeh na Moravě ropné produkty - jímka před demolicí
Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
Povodí Odry Výstavba protipovodňové hráze
MěÚ Šumperk Rekonstrukce střechy kina Oko
Pavlík - Energo Výstavba bioplynové stanice Moravská Třebová, účast na vyšetřování těžkého pracovního úrazu.
Wikow Wind Výstavba dvou větrných elektráren, pomoc při koordinaci pracovních postupů - cca 100 m pásový jeřáb ve spolupráci s kolovým jeřábem a dvěmi bagry - povolená odchylka 2 mm.
SSOK Rekonstrukce dvou mostů a silnice Lupěné, Dolní Bušínov.
SSOK Rekonstrukce budovy - Muzeum silnic Vikýřovice
Olomoucký kraj Demolice a výstavba nového mostu u obce Travná
Olomoucký kraj Demolice, výstavba nového mostu u obce Uhelná
Olomoucký kraj Oprava tří mostů zničených povodní - Buková na Javotnicku.
SSOK Demolice a výstavba nového mostu v obci Hanušovice.
SSOK Demolice a výstavba solné haly v Jeseníku
SSOK Demolice a výstavba nového mostu v obci Supíkovice.
SSOK Výstavba nového mostu v obci Velké Kunětice.
Obec Sobotín Rekonstrukce, zateplení panel. domu Sobotín 220.
Společenství vlastníků Jesenická 59, Šumperk Rekonstrukce a zateplení výškového panelového domu - Jesenická 59, Šumperk
SSOK Výstavba provozní budovy Šumperk
MěÚ Šumperk Rekonstrukce sídliště - Temenická - I. etapa.
Lesy ČR Úprava koryta potoka - obec Červená Voda.
SSOK SÚ Šumperk Demolice, rekonstrukce mostu ev. č. 315-025 Růžové Údolí u Zábřeha na Mor.
SSOK Rekonstrukce Muzea silnic - II. etapa
ARS-real s.r.o. Rekonstrukce objektu po požáru - SUMTEX Šumperk
Svazek obcí Desná Elektrizace železniční tratě Kouty - Šumperk
Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou Oprava farního kostela svatého Vavřince v Rudě nad Moravou.
Fotodokumentace http://www.panoramio.com/user/531158/tags/technick%C3%A9
Azbest
EZANOVA Likvidace azbestu při přechodu na bezazbestový provoz.
ARS-real s.r.o. Likvidace eternitových šablon po požáru v objektu fy SUMTEX Šumperk - včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
IZOSTAV Ruda nad Moravou Likvidace eternitových v objektu fy IZOSTAV v Kropáčově Vrutici - včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
Experior Dohled nad manipulací s azbestem, včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
Karnet Brno Dohled nad manipulací s azbestem, včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
Lektorská činnost
Akademie J. A. Komenského p. Průšová
Sates p. Nikolajčík
Soudní znalec Brno Docent Scháněl CSc
Konzultační činnost a oponentura:
IBP Brno K. Novotný
IBP Ostrava Ing. Mazánek
Chemická fakulta Univerzity Pardubice Dr. Ing. Janovský CSc
KaS Český Těšín MUDr. Kovařík
Rekonstrukce památkových objektů Ing. Arch. Tzoumasová
Archeologický průzkum Olomouc Mgr. Procházková
Vlastivědné muzeum Olomouc PhDr. Hertlová, PhDr. Hošková
ak.malíř - Severa Jan
Publikační činnost:
Středisko vzdělávání Sates p. Nikolajčík
Zastoupení:
p. Dornai, Tymel pracovní úraz s následkem smrti při práci ve výškách p. Voštiňáka - řešení v kompetenci IBP Plzeň
Horský hotel Hubertus Karlova Studánka p. Černý, Ing. Hamová; zastoupení majitele - Policie ČR, Pojišťovna Genereli Praha - Ing. Šeda
Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.
Krajské vlastivědné muzeum Olomouc kontaminace ikon ze 17.-19. století
Docent Scháněl CSc soudně znalecký posudek na biotic. zasažení hotelu Hubertus
MUDr. Kovařík posudky zámek Loučná nad D., OÚ Šumperk aj.
Ing. arch. Tzoumasová biotické zasažení Klášterního kostela Šumperk
obec Holasovice biotické zasažení objektů: knihovna, MŠ, požární zbrojnice Kamenec
Energotis videozáznam, odběr vzorků, zkouška soudržnosti betonu - komín teplárny Krnov
Zámek Bludov biotické zasažení stropu obřadního sálu,
biotické zasažení krovu
Kostel sv.Mikuláše - Jindřichov ve Slezsku Zasažení dřevomorkou aj. biotickými činiteli, likvidace nebezpečného odpadu (7,5 t holubího trusu).
Kostel církve Husitské - Praha Objekt zasažen povodněmi
Farnost Branná, kostel sv. Michaela Posudek biotického zasažení
Petr Látal Posudek biotického zasažení - Fojtství v Branné.
Petr Látal Posudek biotického zasažení - hrad Kolštejn.
Petr Látal Posudek biotického zasažení - zámek Loučná nad Desnou.
Autorská činnost:
Lesy Ruda nad Moravou úvodní posudek a návrh opatření - zámek Ruda nad Moravou
Papírna Velké Losiny úvodní posudek a návrh opatření - ruční papírna
Akademie J.A. Komenského úvodní posudek a dohled - zasažené dřevěné konstrukce
Práce v oblasti památkové péče:
Archeologický průzkum v Olomouci spolupráce při záchraně dvou unikátních uherských mečů z přelomu 9. a 10. století
Zámek Nezamyslice Odborná pomoc při odstraňování dřevomorky v podlaze kinosálu, návrh technologie odstranění vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci desinsekce dřevěného stropu Hodinového sálu, odstranění biotického zasažení celé sbírky pravoslavných ikon 17. - 19. století, sbírky hodin 17. - 19. století, sbírky terčů Ostrostřeleckého a lukostřeleckého spolku 1655 - 1942, dezinfekce rakví a zbytků oděvu posledních Šternberků moravské
větve - r.1397 aj.
Farnost Rapotín, kostel Nanebevzetí Panny Marie vyčištění kamenných prvků - využití DIEDRICH TECHNOLOGIES INC. (na základě požadavku investora nebyly tyto prvky konzervovány).
hrad Šternberk - Ledárna posudek biotického zasažení
obec Holasovice posudek biotického zatížení - rodný dům Křížkovského v Holasovicích.
Kostel Nejsvětější Trojice Kopřivná odstranění omítek
Horská 1 Trutnov Odstranění biotického zatížení dřevěných konstrukcí střechy.
Římskokatolický kostel sv. Mikuláše Úvalno posudek biotického zasažení.
MěÚ Šumperk likvidace biotického zasažení - Klášterní kostel Navštívení p. Marie (dřevomorka,trámovka,dřevokazný hmyz) - mikrovlny, injektáž, postřik
penzion Dietzenhoffer - Praha Malá Strana čistící práce,mikrovlny,opatření proti výskytu dřevomorky,protiplísňová opatření pomocí biocidního stříbra - objekt byl zasažen povodní
SZŠ Šumperk - bývalý klášter (pro ŠMR Šumperk) Odstranění dřevomorky aj. biotického zatížení - mikrovlny, injektáž, postřik
Vězeňská služba Mírov návrh odstranění biotického zatížení (dřevomorka)
zámek Bludov Odstranění biotického zatížení krovu zámku (dřevokazný hmyz, dřevomorka, trámovka, holubí trus), konzervace, injektáž.
EKOBAU - Římskokatolický kostel sv. Mikuláše v Jindřichově, okr. Bruntál Likvidace biotického zatížení, dohled nad prováděním prací - rekonstrukce věže, lodi. Mj. bylo zlikvidováno 7,5 t holubího trusu v režimu nebezpečného odpadu. Vyčistění zvonové stolice pomocí aktivní pěny.
EKOBAU - kostel Nejsvětější Trojice Janov, okr. Bruntál Kostel v Janově - likvidace biotického zatížení (dřevomorka), dohled nad prováděním tesařských prací.
Římskokatolický kostel Ruda nad Moravou Koordinátor BOZP.
Petr Látal Posudek biotického zatížení - Fojtství Branná.
Petr Látal Posudek biotického zatížení - zámek Loučná nad Desnou.
Petr Látal Posudek biotického zatížení - hrad Kolštejn v Branné.
Dekontaminace, sanace po požáru:
Severomoravské divadlo Šumperk
BYZI Ostrava lakovna včetně zařízení a vzduchotechniky - komplexní servis
Autoservis Postřelmov
Skříšovský prodejna potravin Okal Jeseník
EZA Šumperk ubytovna Unimo, komplexní servis: elektro, stolařské, malířské a natěračské práce
HSMŠ Šumperk Hokejka panelový dům komplexní servis - stolařské, izolatérské a malířské práce
MěÚ Mohelnice panelový dům Vodní ulice
ŠMR Šumperk panelový dům Temenická, obytný vícepodlažní dům 8.května, obytný vícepodlažní dům Zábřežská; včetně dezinfekce - žloutenka typu B, svrab - zamezení rozšíření infekce po hasebním zásahu
SBD Šumperk panelový dům Zahradní aj. komplexní servis - nábytek, zařízení, malířské práce
Restaurace a diskotéka Rafanda Zábřeh včetně vybavení a zařízení (interiér z polystyrénu, koberce, čalounění, dřevěné prvky, zařízení kuchyně včetně strojů.) Konzervace proti dřevokazným činitelům. Vysoké nároky dané hygienickými předpisy.
p. Vykrutová Sobotín 58
ŠPVS Dekontaminace sauny - zvýšené hygienické požadavky
ZŠ Babice u Uherského Hradiště Dekontaminace kuchyně a jídelny včetně veškerého zařízení
CNM Textil (bývalý Moravolen) Oskava Největší požár roku 2006 na Moravě. Dekontaminace, odstraňování omítek, malby, likvidace světlíku.
Zlatnictví Křížek Olomouc Dekontaminace celé provozovny včetně přístrojů, konzervace. Vyčištění laseru.
Andělka Mysločovice (nevěstinec) Dekontaminace, čistící práce
SBD Šumperk dekontaminace prádelny v Bludově
pan Krsek dekontaminace celodřevěné sauny
MSP automatik Nový Bydžov. Dekontaminace závodu na výrobu rozvaděčů včetně zařízení a výrobků.
Moravolen Jeseník - subdodávka pro ARS-Real Jeseník Celková dekontaminace haly textilní výroby včetně strojů a zařízení.
SUMTEX Šumperk Dekontaminace po požáru v textilním provozu.
Spalovna nebezpečného odpadu Chropyně Dekontaminace obtížně přístupných částí stavebních konstrukcí spalovny
SCANTECH Slepotice - Nové Holešovice Komplexní servis, dekontaminace stavebních konstrukcí, náhradních dílů, elektroniky, strojů, nářadí aj. včetně finálních úprav (malba, konzervace ND a zařízení autoservisu SCANIA, vyčištění a oprava nátěrů fasády, celkový úklid.
SBD Zábřeh na Mor. panel. dům v Mohelnici
Dekontaminace, čištění knih
Ing. Kotvan, Bludov V rámci komplexního servisu.
p. Bartalos, Nové Město na Moravě Odstranění starší kontaminace.
Lektor - práce s motorovou pilou, školení dřevorubců
školící středisko SATES Více než 20 let spolupráce se školícím střediskem Sates při školení a praktickém výcviku dřevorubců, tesařů aj. profesí pracujících s motorovou pilou. Doposud nedošlo v rámci výcviku k žádnému úrazu frekventanta kurzu. Praxe probíhá v reálných podmínkách.
Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:
ČEZ, vodní elektrárna Dlouhé Stráně oprava návodního líce, očištění komorového uzávěru výtoku, česlic vtoku TG 1 a 2, veškerých schodů, čištění jeřábu a jeřábové dráhy, odstranění znečištění podlah kaverny transformátorů a generátorů - silně znečištěno různými druhy barev (antigrafitti systém) a stavební činností (použití technologie MINEC, SIGNUM, DIEDRICH TECHNOLOGIES INC. včetně konzervace), čištění kulových ventilů, podlah a zařízení, pravidelné čištění podlah a stěn vstupních
tunelů aj.
EZANOVA Šumperk odstranění následků havarie sila na mikrosiliku
TEROZ Loštice vyčištění fasády
ZŠ Masarykova (nynější SŠ památkové péče) vyčištění zdiva před omítáním fasády, vyčištění ozdobných prvků
p. Havránek - byt po zemřelém Dezinfekce, vyklízení bytu po zemřelém
HSMŠ Šumperk Čištění dlažby a podstavce sochy Josefa II.
Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)
MěÚ Staré Město pod Králickým Sněžníkem - subdodávka pro Fortex Šumperk odstranění masivního biotického zasažení v celém objektu výškového panelového domu na Sídlišti budovatelů aj.
p. Merpanc Žamberk Odstranění dřevomorky ve zdivu.
Lázně Teplice nad Bečvou při povodních v roce 1997 došlo k zasažení celého komplexu LD Bečva s následným masivním rozvojem plísní (Aspergillus, Penicillium aj.). Vzhledem k náročnosti provozu - uhličitanové koupele - bylo aplikováno komplexní řešení, přičemž však nebyly použity vysušovací technologie a sanační omítky. Stavební konstrukce po dekontaminaci byly ošetřeny nátěrem s obsahem biocidního stříbra. Provoz roku 1998 byl zahájen včas a po celou dobu životnosti nátěru nebyl zjištěn výskyt plísní. Objekt postupně vysychá. - ověření z 23.10.2001 p. Strnad. Kontrola v srpnu 2004 - bez závad
ZŠ Česká Ves po povodních zasažen komplex budov ZŠ. Provedené dezinfekce nezabránily dalšímu výskytu plísní a docházelo k jejich přetransformacím. Na základě doporučení naší firmy nebyly provedeny sanační omítky a vysušování. Na hrubé omítky byl aplikován nátěr tělocvičny a zázemí směsí s obsahem biocidního stříbra. Přes odpor naší firmy byly stěny tělocvičny ihned obloženy dřevěným obkladem. Přes tuto skutečnost nedošlo k výskytu plísní. Obložení zázemí aglomerovanými šablonami vykazovalo silné napadení. Po odstranění obložení však bylo zjištěno, že stěny pod obkladem nevykazují zasažení. V roce 2001 byl konstatován bezzávadový stav - p. Vudmaska.

Ne zcela úspěšný byl zákrok v kuchyni ZŠ, která plnila funkci i velkovýrobny knedlíků. Tato skutečnost vznikla spolupůsobením dvou nepříznivých faktorů:

- nepoužívání klimatizace, ač to bylo podmínkou plnění,

- totálním průsakem dešťových vod narušenou střešní konstrukcí došlo k vyplavení účinné složky.
BERSI Šumvald Vyčištění, dezinfekce kukuřičného sila
Obytné domy - p. Pektor, p. Hlobil, p. Melichar - Otrokovice předmětné domy byly v záplavové oblasti 21 dnů zatopeny. Po dekontaminaci - únik z chemických výroben podniku TOMA - byly domy dezinfikovány a vysušeny. Dle údajů z r. 2005 nedošlo k výskytu žádného biotického a hygienického ohrožení.- p.Pektor - tř. Odboje 960 Otrokovice.
Speciální ZŠ J.A. Komenského stav po poruše vodovodního řádu v I. patře, celé přízemí kontaminováno plísněmi. Aplikováno biocidní stříbro s průběžným vysoušením zdiva. V roce 2001 nebyly zjištěny žádné závady.
penzion Dietzenhoffer - Praha Malá Strana - rodný dům stavitelů (sv. Mikuláš Malá Strana). Stavba je založena na dubových pilotech (nutnost dodržení hranice spodních vod). Odstranění následků povodní (mikrovlny, biocidní stříbro, opatření proti zasažení dřevomorkou).
kostel sv. Mikuláše Jindřichov ve Slezsku - subdodávka pro Ekobau Invest objekt silně zasažen biotickými činiteli (především dřevomorka,dřevokazný hmyz), celková rekonstrukce. Sanace dřevěných konstrukcí - injektáž,nástřik, zdiva. Likvidace 7,5 t holubího trusu (separovaný). Manipulace s odpady - podstatné snížení nákladů na jejich likvidaci.
Horolezecká technika:
Elektrárna Dlouhé Stráně opravy stavebních závad (vytvořené kaverny) pomocí pneumatického kladiva z visu, odstraňování vnitřního bednění apod. Práce byly vykonávány za provozu.
Sklárny Rapotín doprava nadstřešního nástavce vzduchotechniky na střechu výškové budovy
Kostel sv. Mikuláše Jindřichov ve Slezsku Stěhování hodinového stroje z věže kostela.
ČOV Rejhotice spusty do nebezpečných prostor
Klášterní kostel v Šumperku doměření střechy
Lesy Ruda nad Moravou, SBD aj. přes 15.000 metrů spárování panelových domů.
Bedřichov, Liberec, Nový Malín Montáž radioantény
KOVEX Šumperk Montáž sloupů sdělovací techniky
ČSAD Šumperk nátěry osvětlovacích stožárů
EZANOVA Šumperk čištění zásobníků sypkých hmot
PARS Šumperk nátěr jeřábů
Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady
Kotelna Sever v Šumperku Demolice tělesa komína - odstřelem

komplexní servis - zajištění povolení k odstranění stavby, povolení k demolici odstřelem, zajištění statického posudku, projektové dokumentace, zajištění povolení k vypouštění vod do kanalizačního řádu, odstranění a likvidace výstroje komína, dekontaminace s atestem od akreditované osoby, odvoz, předání stavebního materiálu (tvárnice typu Z z konstrukce) do užívání, likvidace N
odpadu (odpad z dekontaminace I. stupně), terénní úpravy. Cena dle nabídek se pohybovala v rozmezí 1.500.000,- až 2.000.000,- Kč. Demolice byla uskutečněna v ceně necelých 700.000,- Kč.
Prefa IP a.s. Olomouc (panelárna) dekontaminace tělesa komína před odstřelem, likvidace nebezpečného odpadu, příprava na odstřel - vrty, protiotvory, zabezpečení prostoru.
Miroslav Lopour Moravská Třebová Dekontaminace tělesa komína před odstřelem, pomoc při uskutečnění odstřelu.
Demolice objektu Slovanská 7 Šumperk
Likvidace dřevomorky, chemická a fyzikální ochrana dřevěných a zděných stavebních konstrukcí:
SZŠ Šumperk-bývalý klášter likvidace dřevomorky pomocí mikrovln,injektáže,postřik
zámek Bludov injektáž, postřik
Klášterní kostel v Šumperku injektáže, postřik, mikrovlny.
Kostel sv. Mikuláše Jindřichov ve Slezsku odstranění zatížení,injektáže,postřik,celková sanace krovů věže, hlavní lodi. Vyčištění zvonové stolce aktivní pěnou, likvidace nebezpečného odpadu - holubí trus. Dohled nad prováděním prací.
kostel Janov likvidace dřevomorky, odborný dohled nad sanačními pracemi
Obec Hraběšice Dezinsekce krovu dřevostavby - bývalý klášter.
Obec Nový Malín Dezinsekce krovu Kulturního domu Mladoňov.
Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.
Lázně Teplice nad Bečvou Lázeňský dům Bečva - při povodních v roce 1997 došlo k zasažení celého komplexu LD Bečva s následným masivním rozvojem plísní (Aspergillus, Penicillium aj.). Vzhledem k náročnosti provozu - uhličitanové koupele - bylo aplikováno komplexní řešení, přičemž však nebyly použity vysušovací technologie a sanační omítky. Stavební konstrukce po dekontaminaci byly ošetřeny nátěrem s obsahem biocidního stříbra. Provoz roku 1998 byl zahájen včas a po celou dobu životnosti nátěru nebyl zjištěn výskyt plísní. Objekt postupně vysychá. - ověření z 23.10.2001 p. Strnad. Kontrola v srpnu 2004 - bez závad
ZŠ Česká Ves Povodně 1997. po povodních zasažen komplex budov ZŠ. Provedené dezinfekce nezabránily dalšímu výskytu plísní a docházelo k jejich přetransformacím. Na základě doporučení naší firmy nebyly provedeny sanační omítky a vysušování. Na hrubé omítky byl aplikován nátěr tělocvičny a zázemí směsí s obsahem biocidního stříbra. Přes odpor naší firmy byly stěny tělocvičny ihned obloženy dřevěným obkladem. Přes tuto skutečnost nedošlo k výskytu plísní. Obložení zázemí aglomerovanými šablonami vykazovalo silné napadení. Po odstranění obložení však bylo zjištěno, že stěny pod obkladem nevykazují zasažení. V roce 2001 byl konstatován bezzávadový stav - p. Vudmaska.
Obytné domy - p. Pektor, p. Hlobil, p. Melichar - Otrokovice předmětné domy byly v záplavové oblasti 21 dnů zatopeny. Po dekontaminaci - únik z chemických výroben podniku TOMA - byly domy dezinfikovány a vysušeny. Dle údajů z r. 2005 nedošlo k výskytu žádného biotického a hygienického ohrožení.- p.Pektor - tř. Odboje 960 Otrokovice.
penzion Dietzenhoffer - Praha Malá Strana Památkově chráněný objekt - rodný dům stavitelů (sv. Mikuláš Malá Strana). Stavba je založena na dubových pilotech (nutnost dodržení hranice spodních vod). Odstranění následků povodní (mikrovlny, biocidní stříbro, opatření proti zasažení dřevomorkou).
Dezinfekce zařízení zasažených včelím morem
Zdeněk Pyszko, Velká Kraš, Vidnava Dezinfekce 3 maringotek, úlu a zařízení metodou ALKALINE.
Rizikové kácení a ořez stromů - větší akce
Fortex AGS Šumperk Rizikové kácení - úprava pro bioplyn.
EŽ Praha Rizikové kácení a ořez stromů v ochranném pásmu dráhy.
Obec Sloupnice Rizikové kácení v pásmu silnice I. třídy.
Halenková Eva, Chrastice Rizikové kácení vichřicí poškozených stromů.
SART Rizikové kácení a ořez stromů v ochranném pásmu dráhy.
MěÚ Šumperk, subdodávka pro firmu Ing. Igor Kotzmann Rizikové kácení a ořez ve Smetanových sadech - Šumperk.