Zastoupení:
p. Dornai, Tymel pracovní úraz s následkem smrti při práci ve výškách p. Voštiňáka - řešení v kompetenci IBP Plzeň
Horský hotel Hubertus Karlova Studánka p. Černý, Ing. Hamová; zastoupení majitele - Policie ČR, Pojišťovna Genereli Praha - Ing. Šeda