Azbest
EZANOVA Likvidace azbestu při přechodu na bezazbestový provoz.
ARS-real s.r.o. Likvidace eternitových šablon po požáru v objektu fy SUMTEX Šumperk - včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
IZOSTAV Ruda nad Moravou Likvidace eternitových v objektu fy IZOSTAV v Kropáčově Vrutici - včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
Experior Dohled nad manipulací s azbestem, včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.
Karnet Brno Dohled nad manipulací s azbestem, včetně zajištění administrativy dle Vyhl. 432/2003 Sb.