Rizikové kácení a ořez stromů - větší akce
Fortex AGS Šumperk Rizikové kácení - úprava pro bioplyn.
EŽ Praha Rizikové kácení a ořez stromů v ochranném pásmu dráhy.
Obec Sloupnice Rizikové kácení v pásmu silnice I. třídy.
Halenková Eva, Chrastice Rizikové kácení vichřicí poškozených stromů.
SART Rizikové kácení a ořez stromů v ochranném pásmu dráhy.
MěÚ Šumperk, subdodávka pro firmu Ing. Igor Kotzmann Rizikové kácení a ořez ve Smetanových sadech - Šumperk.