Konzultační činnost a oponentura:
IBP Brno K. Novotný
IBP Ostrava Ing. Mazánek
Chemická fakulta Univerzity Pardubice Dr. Ing. Janovský CSc
KaS Český Těšín MUDr. Kovařík
Rekonstrukce památkových objektů Ing. Arch. Tzoumasová
Archeologický průzkum Olomouc Mgr. Procházková
Vlastivědné muzeum Olomouc PhDr. Hertlová, PhDr. Hošková
ak.malíř - Severa Jan