Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.
Krajské vlastivědné muzeum Olomouc kontaminace ikon ze 17.-19. století
Docent Scháněl CSc soudně znalecký posudek na biotic. zasažení hotelu Hubertus
MUDr. Kovařík posudky zámek Loučná nad D., OÚ Šumperk aj.
Ing. arch. Tzoumasová biotické zasažení Klášterního kostela Šumperk
obec Holasovice biotické zasažení objektů: knihovna, MŠ, požární zbrojnice Kamenec
Energotis videozáznam, odběr vzorků, zkouška soudržnosti betonu - komín teplárny Krnov
Zámek Bludov biotické zasažení stropu obřadního sálu,
biotické zasažení krovu
Kostel sv.Mikuláše - Jindřichov ve Slezsku Zasažení dřevomorkou aj. biotickými činiteli, likvidace nebezpečného odpadu (7,5 t holubího trusu).
Kostel církve Husitské - Praha Objekt zasažen povodněmi
Farnost Branná, kostel sv. Michaela Posudek biotického zasažení
Petr Látal Posudek biotického zasažení - Fojtství v Branné.
Petr Látal Posudek biotického zasažení - hrad Kolštejn.
Petr Látal Posudek biotického zasažení - zámek Loučná nad Desnou.