Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady
Kotelna Sever v Šumperku Demolice tělesa komína - odstřelem

komplexní servis - zajištění povolení k odstranění stavby, povolení k demolici odstřelem, zajištění statického posudku, projektové dokumentace, zajištění povolení k vypouštění vod do kanalizačního řádu, odstranění a likvidace výstroje komína, dekontaminace s atestem od akreditované osoby, odvoz, předání stavebního materiálu (tvárnice typu Z z konstrukce) do užívání, likvidace N
odpadu (odpad z dekontaminace I. stupně), terénní úpravy. Cena dle nabídek se pohybovala v rozmezí 1.500.000,- až 2.000.000,- Kč. Demolice byla uskutečněna v ceně necelých 700.000,- Kč.
Prefa IP a.s. Olomouc (panelárna) dekontaminace tělesa komína před odstřelem, likvidace nebezpečného odpadu, příprava na odstřel - vrty, protiotvory, zabezpečení prostoru.
Miroslav Lopour Moravská Třebová Dekontaminace tělesa komína před odstřelem, pomoc při uskutečnění odstřelu.
Demolice objektu Slovanská 7 Šumperk