Něco o firmě

Firma je zahrnuta do krizového plánu Olomouckého kraje

Dekontaminace - proč dekontaminovat?

Dezinfekce,dekontaminace,čistící práce s použitím aktivní pěny

Mikrovlny: vysoušení, likvidace biotického zatížení, choroboplodných zárodků aj. technologií Mazer:

Speciální čistící práce - odstranění mechu, atmosférických nečistot, antigraffiti systém, konzervace

Biocidní stříbro - univerzální použití - kvasinky, plísně, choroboplodné zárodky aj.

English

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.Azbest

Lektorská činnost

Konzultační činnost a oponentura:Publikační činnost:

Zastoupení:

Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.

Autorská činnost:

Práce v oblasti památkové péče:

Dekontaminace, sanace po požáru:

Dekontaminace, čištění knih

Lektor - práce s motorovou pilou, školení dřevorubců

Rizikové kácení a ořez stromů

Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:

Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)

Horolezecká technika:

Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady

Likvidace dřevomorky, chemická a fyzikální ochrana dřevěných a zděných stavebních konstrukcí:

Čištění parou - SIGNUM

Otryskávání

Nástřiky

Průmyslové vysavače

Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.

Povodně Praha

Odklízení sněhu, zabezpečení konstrukcí

Dezinfekce zařízení zasažených včelím moremRizikové kácení a ořez stromů - větší akce

Komplexní servis - zajištění povolení k odstranění stavby, povoleni k demolici odstřelem, zajištění statického posudku, projektové dokumentace, zajištění povoleni k vypouštěni vod do kanalizačního řádu, odstranění a likvidace výstroje komína, dekontaminace s atestem od akreditované osoby, odvoz, předáni stavebního materiálu (tvárnice typu Z z konstrukce) do užívání, likvidace N odpadu (odpad dekontaminace I. stupně), terénní úpravy. Cena dle nabídek se pohybovala v rozmezí 1.500.000,- až 2.000.000,- Kč. Demolice byla uskutečněna v ceně necelých 700.000,-Kč.

Související reference:
- Kotelna Sever v Šumperku
- Prefa IP a.s. Olomouc (panelárna)
- Miroslav Lopour Moravská Třebová
- Demolice objektu Slovanská 7 Šumperk
Reference podrobně >>>