Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
Povodí Odry Výstavba protipovodňové hráze
MěÚ Šumperk Rekonstrukce střechy kina Oko
Pavlík - Energo Výstavba bioplynové stanice Moravská Třebová, účast na vyšetřování těžkého pracovního úrazu.
Wikow Wind Výstavba dvou větrných elektráren, pomoc při koordinaci pracovních postupů - cca 100 m pásový jeřáb ve spolupráci s kolovým jeřábem a dvěmi bagry - povolená odchylka 2 mm.
SSOK Rekonstrukce dvou mostů a silnice Lupěné, Dolní Bušínov.
SSOK Rekonstrukce budovy - Muzeum silnic Vikýřovice
Olomoucký kraj Demolice a výstavba nového mostu u obce Travná
Olomoucký kraj Demolice, výstavba nového mostu u obce Uhelná
Olomoucký kraj Oprava tří mostů zničených povodní - Buková na Javotnicku.
SSOK Demolice a výstavba nového mostu v obci Hanušovice.
SSOK Demolice a výstavba solné haly v Jeseníku
SSOK Demolice a výstavba nového mostu v obci Supíkovice.
SSOK Výstavba nového mostu v obci Velké Kunětice.
Obec Sobotín Rekonstrukce, zateplení panel. domu Sobotín 220.
Společenství vlastníků Jesenická 59, Šumperk Rekonstrukce a zateplení výškového panelového domu - Jesenická 59, Šumperk
SSOK Výstavba provozní budovy Šumperk
MěÚ Šumperk Rekonstrukce sídliště - Temenická - I. etapa.
Lesy ČR Úprava koryta potoka - obec Červená Voda.
SSOK SÚ Šumperk Demolice, rekonstrukce mostu ev. č. 315-025 Růžové Údolí u Zábřeha na Mor.
SSOK Rekonstrukce Muzea silnic - II. etapa
ARS-real s.r.o. Rekonstrukce objektu po požáru - SUMTEX Šumperk
Svazek obcí Desná Elektrizace železniční tratě Kouty - Šumperk
Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou Oprava farního kostela svatého Vavřince v Rudě nad Moravou.
Fotodokumentace http://www.panoramio.com/user/531158/tags/technick%C3%A9