Něco o firmě

Firma je zahrnuta do krizového plánu Olomouckého kraje

Dekontaminace - proč dekontaminovat?

Dezinfekce,dekontaminace,čistící práce s použitím aktivní pěny

Mikrovlny: vysoušení, likvidace biotického zatížení, choroboplodných zárodků aj. technologií Mazer:

Speciální čistící práce - odstranění mechu, atmosférických nečistot, antigraffiti systém, konzervace

Biocidní stříbro - univerzální použití - kvasinky, plísně, choroboplodné zárodky aj.

English

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.Azbest

Lektorská činnost

Konzultační činnost a oponentura:Publikační činnost:

Zastoupení:

Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.

Autorská činnost:

Práce v oblasti památkové péče:

Dekontaminace, sanace po požáru:

Dekontaminace, čištění knih

Lektor - práce s motorovou pilou, školení dřevorubců

Rizikové kácení a ořez stromů

Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:

Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)

Horolezecká technika:

Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady

Likvidace dřevomorky, chemická a fyzikální ochrana dřevěných a zděných stavebních konstrukcí:

Čištění parou - SIGNUM

Otryskávání

Nástřiky

Průmyslové vysavače

Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.

Povodně Praha

Odklízení sněhu, zabezpečení konstrukcí

Dezinfekce zařízení zasažených včelím moremRizikové kácení a ořez stromů - větší akce

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.
Mimo výše uvedené činnosti nabízíme vypracování plánu BOZP pro rizikové práce dle § 15 odst. 2 zákona ve znění přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Výkopy větší než 5 metrů, používání nebezpečných látek a biologických činitelů, práce nad vodou, práce ve výškách více než 10 metrů, práce v ochranných pásmech, studnařské práce, práce s použitím výbušnin, montáž a demontáž těžkých konstrukčních stavebních dílů aj.)
Na rozdíl od mnohých kolegů můžu nabídnout své mnohaleté zkušenosti z extrémních prací, které jsem sám vykonával (demolice, sanace, likvidace biotického zatížení, odstraňování následků povodní aj.). Z tohoto důvodu jsem schopen vyhodnotit skutečná rizika. V průběhu prací pořizuji fotodokumentaci, která již mnohému investorovi ušetřila investiční prostředky.

Související reference:
- Povodí Odry
- MěÚ Šumperk
- Pavlík - Energo
- Wikow Wind
- SSOK
- SSOK
- Olomoucký kraj
- Olomoucký kraj
- Olomoucký kraj
- SSOK
- SSOK
- SSOK
- SSOK
- Obec Sobotín
- Společenství vlastníků Jesenická 59, Šumperk
- SSOK
- MěÚ Šumperk
- Lesy ČR
- SSOK SÚ Šumperk
- SSOK
- ARS-real s.r.o.
- Svazek obcí Desná
- Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou
-
Reference podrobně >>>