Něco o firmě

Firma je zahrnuta do krizového plánu Olomouckého kraje

Dekontaminace - proč dekontaminovat?

Dezinfekce,dekontaminace,čistící práce s použitím aktivní pěny

Mikrovlny: vysoušení, likvidace biotického zatížení, choroboplodných zárodků aj. technologií Mazer:

Speciální čistící práce - odstranění mechu, atmosférických nečistot, antigraffiti systém, konzervace

Biocidní stříbro - univerzální použití - kvasinky, plísně, choroboplodné zárodky aj.

English

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.Azbest

Lektorská činnost

Konzultační činnost a oponentura:Publikační činnost:

Zastoupení:

Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.

Autorská činnost:

Práce v oblasti památkové péče:

Dekontaminace, sanace po požáru:

Dekontaminace, čištění knih

Lektor - práce s motorovou pilou, školení dřevorubců

Rizikové kácení a ořez stromů

Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:

Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)

Horolezecká technika:

Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady

Likvidace dřevomorky, chemická a fyzikální ochrana dřevěných a zděných stavebních konstrukcí:

Čištění parou - SIGNUM

Otryskávání

Nástřiky

Průmyslové vysavače

Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.

Povodně Praha

Odklízení sněhu, zabezpečení konstrukcí

Dezinfekce zařízení zasažených včelím moremRizikové kácení a ořez stromů - větší akce

Při aplikaci aktivní látky dochází po průchodu kationtu kovu buněčnou stěnou k reakci se sírou v bílkovinných řetězcích. Buňka je zničena reakcí komplexu sirníků, přičemž není schopna jakékoliv modifikace. Přípravek je hodnocen jako netoxický LDo větší než 5 g/kg tělesné váhy. Tato hodnota je vyšší než toxikologická hodnota LD 50 (50-ti% úhyn) pro potravinářský líh. Reaguje i na obávané Staphylococcus aureus. Lze využít i pro přímý styk s pokožkou (vložky do bot, prostěradla, odstranění plísní na nohách zásypem aj.) je vhodný jako filtr do klimatizačních zařízení, kde při dodržování postupů (běžné vyprání) zaručí likvidaci choroboplodných zárodků. Přípravek byl vyvinut VÚ textilním v Žilině, v ČR se touto problematikou zabýval Dr.Ing. Břetislav Janovský Univerzita Pardubice. Schváleno pod zn.HEM - 343.9-16.2.98/6515.