Něco o firmě

Firma je zahrnuta do krizového plánu Olomouckého kraje

Dekontaminace - proč dekontaminovat?

Dezinfekce,dekontaminace,čistící práce s použitím aktivní pěny

Mikrovlny: vysoušení, likvidace biotického zatížení, choroboplodných zárodků aj. technologií Mazer:

Speciální čistící práce - odstranění mechu, atmosférických nečistot, antigraffiti systém, konzervace

Biocidní stříbro - univerzální použití - kvasinky, plísně, choroboplodné zárodky aj.

English

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.Azbest

Lektorská činnost

Konzultační činnost a oponentura:Publikační činnost:

Zastoupení:

Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.

Autorská činnost:

Práce v oblasti památkové péče:

Dekontaminace, sanace po požáru:

Dekontaminace, čištění knih

Lektor - práce s motorovou pilou, školení dřevorubců

Rizikové kácení a ořez stromů

Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:

Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)

Horolezecká technika:

Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady

Likvidace dřevomorky, chemická a fyzikální ochrana dřevěných a zděných stavebních konstrukcí:

Čištění parou - SIGNUM

Otryskávání

Nástřiky

Průmyslové vysavače

Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.

Povodně Praha

Odklízení sněhu, zabezpečení konstrukcí

Dezinfekce zařízení zasažených včelím moremRizikové kácení a ořez stromů - větší akce

Začátek činnosti spadá do 80-tých let, kdy jsme vykonávali práce horolezeckou technikou pod TJ Horal Šumperk. Vlastní firma vznikla v r. 1990. Vyvíjíme unikátní technologie (dekontaminace tělesa komína před demolicí - ve spolupráci a pod kontrolou odboru ŽP OkÚ Šumperk, OHS Šumperk.
Společně s předními odborníky jsme se podíleli na vývoji mikrovlnné techniky a aplikací biocidního stříbra, rozšíření použitelnosti aktivní pěny v jiných odvětvích.
Podnikáme na úrovni koncesních listin, práce jsou dozorovány autorizovanou osobou. Máme dlouholetou praxi v používání horolezecké techniky a techniky průmyslového lezectví - mj. nátěry plynovodů, práce se sbíječkou z visu, práce v nebezpečných prostorách (jímky,studny,čistírny odpadních vod,zásobníky sypkých hmot aj.), spárování a opravy panelových domů, čištění fasád aj.
Používáme špičkovou techniku Kranzle (vysokotlaké otryskávací stroje o různých výkonech, i bez možnosti připojení na el. energii), Storch (vysavač KRAKE se separátorem umožňuje kvalitativní i kvantitativní převedení odpadu do schváleného prostředí, je možné provádět práce bez odstřiku do okolí), airless systém nanášení barev, postřiků, injektáže. Systém Signum (parní čištění), Nito aj. zařízení.
Čistící, dezinfekční a konzervační technologie (Diedrich, Biotec, Minec, Alkaline, Triga, Heldes aj.) umožňují odstraňování graffiti, nevhodných nátěrů, následků požárů a vnějších klimatických vlivů prakticky u všech povrchů včetně jejich konzervace. Systém Triga je schválen pro potřeby AČR.
Garant speciálních prací spolupůsobil mj. při kompletaci a vývoji nástavby průzkumného vozidla (chemicko radiační průzkum) pro účely Armády, v 70-tých létech prodělal náročné zkoušky za účelem získání státního oprávnění pro práci s OL,RL,jedy.
Práce provádíme na území celé ČR.